Fast deliveries, secure payments
and easy returns


Fast deliveries, secure payments and easy returns


Hero League

BILAGA 6 - INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Stronger AB, 556981-4121, Linnégatan 89 E 6TR, 115 23 Stockholm (”vi” eller ”oss”) i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar till följd av ditt medlemskap i Hero League.
Efter att du läst igenom policyn, hoppas vi att du fått en bättre bild av hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du känner dig osäker på något, eller om du annars vill kontakta oss avseende vår behandling av personuppgifter, gör du det genom att skriva ett meddelande till [email protected] eller kontakta oss via följande formulär. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan, kan du tyvärr inte bli medlem i Hero League, eftersom vi behöver dina personuppgifter för att ingå och uppfylla vårt avtal med dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Nedan beskriver vi vilken laglig grund vi lutar oss mot (så som fullgörande av avtal eller berättigat intresse), för vilka ändamål uppgifterna används, vilka personuppgifter vi kan komma att behandla samt hur länge dessa sparas. För att fullgöra vårt avtal med dig, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

 • administrera ditt medlemskap samt skapa och hantera ditt konto genom ändring av de uppgifter du lämnat och inställningar du gjort.
 • visa din order- och köphistorik.
 • hantera dina poäng och bonus.
 • hantera personliga förmåner och erbjudanden och kommunicera dessa till dig.
 • skicka inbjudningar till event och information om relevanta kampanjer.

För ovanstående ändamål kommer vi att behandla bl.a. ditt namn, e-post, telefonnummer, lösenord till kontot, dina poäng och bonus, samt din order- och köphistorik. För att vi har ett berättigat intresse, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

 • analysera och samköra sådan information som framgår av din order- och köphistorik med dina poäng och bonus samt andra uppgifter du lämnat eller angett för att kunna anpassa våra förmåner och erbjudanden till dig.

Eftersom vi utför ovan behandling med stöd av vårt berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen genom att höra av dig till oss enligt ovan. De personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskapet, och för de ändamål som anges ovan, sparas under den tid du är medlem i Hero League, och raderas inom 15 dagar efter att kontot har avslutats.

Med vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna tillhandahålla Hero League till dig, behöver vi hjälp av andra företag. Detta innebär att sådana företag i vissa fall, på vårt uppdrag och efter våra instruktioner, kommer att behandla dina personuppgifter. Dessa utgör då personuppgiftsbiträden till oss. Detta rör tjänster så som:

 • Marknadsföring – exempelvis hantering av mailutskick; och
 • IT-tjänster – exempelvis företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av webbplatsen och underliggande infrastruktur för Hero League.

När vi tar hjälp av personuppgiftsbiträden, kan dessa företag, själva eller genom underleverantörer, befinna sig såväl inom, som utanför EU/EES. Dessa s.k. tredje länder, kan ha lagstiftning som skiljer sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Detta medför att vi, vid överföringar till sådana tredje länder, kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules). Om du vill veta mer om detta, och få en kopia av exempelvis de avtal vi ingått för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss enligt ovan har du rätt att begära att:

 • information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och hur dessa används.
 • personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande, eller raderas.
 • behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.
 • i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (s.k. dataportabilitet).

Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis mot direktmarknadsföring. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning med att du kontaktar oss. Du kan även ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Mer info finns på www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på mina sidor, och vid ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

BILAGA 6 - INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Stronger AB, 556981-4121, Linnégatan 89 E 6TR, 115 23 Stockholm (”vi” eller ”oss”) i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar till följd av ditt medlemskap i Hero League.
Efter att du läst igenom policyn, hoppas vi att du fått en bättre bild av hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du känner dig osäker på något, eller om du annars vill kontakta oss avseende vår behandling av personuppgifter, gör du det genom att skriva ett meddelande till [email protected] eller kontakta oss via följande formulär. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan, kan du tyvärr inte bli medlem i Hero League, eftersom vi behöver dina personuppgifter för att ingå och uppfylla vårt avtal med dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Nedan beskriver vi vilken laglig grund vi lutar oss mot (så som fullgörande av avtal eller berättigat intresse), för vilka ändamål uppgifterna används, vilka personuppgifter vi kan komma att behandla samt hur länge dessa sparas. För att fullgöra vårt avtal med dig, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

 • administrera ditt medlemskap samt skapa och hantera ditt konto genom ändring av de uppgifter du lämnat och inställningar du gjort.
 • visa din order- och köphistorik.
 • hantera dina poäng och bonus.
 • hantera personliga förmåner och erbjudanden och kommunicera dessa till dig.
 • skicka inbjudningar till event och information om relevanta kampanjer.

För ovanstående ändamål kommer vi att behandla bl.a. ditt namn, e-post, telefonnummer, lösenord till kontot, dina poäng och bonus, samt din order- och köphistorik. För att vi har ett berättigat intresse, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

 • analysera och samköra sådan information som framgår av din order- och köphistorik med dina poäng och bonus samt andra uppgifter du lämnat eller angett för att kunna anpassa våra förmåner och erbjudanden till dig.

Eftersom vi utför ovan behandling med stöd av vårt berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen genom att höra av dig till oss enligt ovan. De personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskapet, och för de ändamål som anges ovan, sparas under den tid du är medlem i Hero League, och raderas inom 15 dagar efter att kontot har avslutats.

Med vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna tillhandahålla Hero League till dig, behöver vi hjälp av andra företag. Detta innebär att sådana företag i vissa fall, på vårt uppdrag och efter våra instruktioner, kommer att behandla dina personuppgifter. Dessa utgör då personuppgiftsbiträden till oss. Detta rör tjänster så som:

 • Marknadsföring – exempelvis hantering av mailutskick; och
 • IT-tjänster – exempelvis företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av webbplatsen och underliggande infrastruktur för Hero League.

När vi tar hjälp av personuppgiftsbiträden, kan dessa företag, själva eller genom underleverantörer, befinna sig såväl inom, som utanför EU/EES. Dessa s.k. tredje länder, kan ha lagstiftning som skiljer sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Detta medför att vi, vid överföringar till sådana tredje länder, kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules). Om du vill veta mer om detta, och få en kopia av exempelvis de avtal vi ingått för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss enligt ovan har du rätt att begära att:

 • information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och hur dessa används.
 • personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande, eller raderas.
 • behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.
 • i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (s.k. dataportabilitet).

Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis mot direktmarknadsföring. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning med att du kontaktar oss. Du kan även ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Mer info finns på www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på mina sidor, och vid ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Why
Shop With Us?

World-Wide Shipping
Sustainable & Eco-Friendly
Handmade Prints
Designed in Sweden