Gratis leverans
Köp nu, betala i juli


Gratis leverans - Köp nu, betala i juli


Cookies, Integritetspolicy
och Personuppgifter

COOKIE POLICY

Om cookies

Alla Strongers webbplatser använder cookies. Genom att använda webbplatsen och acceptera dess policy samtycker du till att Stronger använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Cookies är filer som skickas från webbservrar till webbläsare och lagras i webbläsarna.

Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. På så sätt kan webbservern identifiera och spåra webbläsare.

Det finns två huvudtyper av cookies: sessionscookies och beständiga cookies:

 • Sessionscookies tas bort från datorn så snart du stänger webbläsaren.
 • Beständiga cookies lagras på datorn tills de tas bort eller når sitt utgångsdatum.

Strongers cookies

Stronger använder cookies på den här webbplatsen i följande syften:

 • För att samla in data om användaren via Google Analytics-verktygen
 • För att aktivera delning av innehåll via Facebook
 • För att visa rekommendationer för användare som redan har besökt webbplatsen
 • För att aktivera JavaScript för den sociala delningswebbplatsen AddThis på klientsidan så att användaren kan se det uppdaterade ntalet om en sida delas

Stronger använder också AdWords för att spåra konverteringar och för målinriktning. Dessa cookies kommer från tredje part och har en livstid på mellan 90 dagar och två år.

Googles cookies

Stronger använder Google Analytics för att analysera användningen av den här webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning med hjälp av cookies, som lagras på användarnas datorer. Den information som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om webbplatsens användning. I korta drag utför Googles cookies följande:

 • De avgör vilken domän som ska mätas
 • De urskiljer unika användare
 • De lagrar antal och tid för tidigare besök
 • De lagrar information om trafikkällor
 • De avgör början och slut för en session
 • De lagrar värdena för anpassade variabler på kundnivå.

Google lagrar och använder denna information i mellan 30 minuter och två år, beroende på typ av cookie. Googles sekretesspolicy finns att läsa på: http://www.google.com/privacypolicy.html

Vägra cookies

I de flesta webbläsare kan du vägra att ta emot cookies.

 • I Internet Explorer kan du vägra alla cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och välja “Blockera alla cookies” med skjutreglaget.
 • I Firefox kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ” och “Sekretess”.
 • I Safari kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Inställningar” och “Sekretess”.
 • I Chrome kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Inställningar” och “Sekretess”.

Om du blockerar cookies kommer det att ha en negativ inverkan på en del webbplatsers användbarhet.

Mer information

Om du vill veta mer om Strongers sekretesspolicy och vilken information vi lagrar, eller om du vill att vi tar bort all information om dig, får du gärna kontakta oss här.

KUNDKLUBB - INTEGRITETSPOLICY

BILAGA 6 - INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Stronger AB, 556981-4121, Linnégatan 89 E 6TR, 115 23 Stockholm (”vi” eller ”oss”) i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar till följd av ditt godkännande att ta emot kommunikation via SMS eller email.

Efter att du läst igenom policyn, hoppas vi att du fått en bättre bild av hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du känner dig osäker på något, eller om du annars vill kontakta oss avseende vår behandling av personuppgifter, gör du det genom att skriva ett meddelande till [email protected] eller kontakta oss via följande formulär. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan, kan du tyvärr inte ta emot erbjudanden via email eller SMS, eftersom vi behöver dina personuppgifter för att ingå och uppfylla vårt avtal med dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Nedan beskriver vi vilken laglig grund vi lutar oss mot (så som fullgörande av avtal eller berättigat intresse), för vilka ändamål uppgifterna används, vilka personuppgifter vi kan komma att behandla samt hur länge dessa sparas. För att fullgöra vårt avtal med dig, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

 • Visa din order- och köphistorik.
 • Hantera personliga förmåner och erbjudanden och kommunicera dessa till dig.
 • Skicka inbjudningar till event och information om relevanta kampanjer.

För ovanstående ändamål kommer vi att behandla bl.a. ditt namn, e-post, telefonnummer, adress, samt din order- och köphistorik. För att vi har ett berättigat intresse, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

Analysera och samköra sådan information som framgår av din order- och köphistorik samt andra uppgifter du lämnat eller angett för att kunna anpassa våra förmåner och erbjudanden till dig.

Eftersom vi utför ovan behandling med stöd av vårt berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen genom att höra av dig till oss enligt ovan. De personuppgifter som behandlas inom ramen för de ändamål som anges ovan, sparas under den tid på 2 år och raderas inom 15 dagar efter att kontot har avslutats.

Med vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna tillhandahålla din som nyhetspremenurant behöver vi hjälp av andra företag. Detta innebär att sådana företag i vissa fall, på vårt uppdrag och efter våra instruktioner, kommer att behandla dina personuppgifter. Dessa utgör då personuppgiftsbiträden till oss. Detta rör tjänster så som:

 • Marknadsföring – exempelvis hantering av mailutskick; och sms
 • IT-tjänster – exempelvis företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av webbplatsen och underliggande infrastruktur för hemsidan.

När vi tar hjälp av personuppgiftsbiträden, kan dessa företag, själva eller genom underleverantörer, befinna sig såväl inom, som utanför EU/EES. Dessa s.k. tredje länder, kan ha lagstiftning som skiljer sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Detta medför att vi, vid överföringar till sådana tredje länder, kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules). Om du vill veta mer om detta, och få en kopia av exempelvis de avtal vi ingått för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss enligt ovan har du rätt att begära att:

 • Information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och hur dessa används.
 • Personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande, eller raderas.
 • Behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (s.k. dataportabilitet).

Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis mot direktmarknadsföring. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning med att du kontaktar oss. Du kan även lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Mer info finns på www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på mina sidor, och vid ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.